top of page

הפרדוקס הליברטריאני

Updated: Apr 14, 2019

קצת ארוך, תכינו קפה...


באופן כללי אני די נמנע מהתייחסות לבחירות הכה מטומטמות האלה. חלקית בגלל חוסר התוחלת שבדבר (ההצבעה בכל מקרה נשנעת על תפיסות עמוקות ואינטואיציה), וחלקית כי אין לי שום דבר חכם לתרום.


אבל(!) אם כבר הזדמנה לידינו מפלגה ליברטריאנית, אני אנצל את ההזדמנות לפרק לגורמים את כל הכשלים הבסיסיים שמאפיינים את הרעיונות הללו (תוך הנאה אישית מסויימת, כמובן). מראש אני מציין שאין לי שום כוונה להתייחס ישירות למפלגת "זהות", ולא מהסיבה שהיא חפה מכשלים. בדיוק להיפך. המפלגה הזאת היא כשל לוגי אחד ענק, ולכן אין כאן שום אתגר אינטלקטואלי. היעד שלי הוא קצת יותר בסיסי - האידיאולוגיה עצמה.

אז איפה הכשל הבסיסי ברעיון הליברטריאני? ובכן, הבעיה העמוקה נעוצה בעובדה שהרעיונות הללו מעולם לא צלחו את מבחן המעשה. זאת אומרת, החברה האנושית פשוט לא מתכנסת למציאות הרעיונית הזאת. עקרונית זאת לא בעיה...

אלא אם כן אתה ליברטריאן.


אם אתה ליברטריאן, אז אתה מאמין בצורה עמוקה ביותר בזכות של האדם לחופש. בבסיס התפיסה הזאת יש (במידה מסויימת) אלמנט תועלתני: החופש של כל אדם לעשות כל שעולה על רוחו אמור להיות מתגמל מבחינה הרווחה הפרטית והחברתית. אבל החברה האנושית לא מתכנסות לאידיאולוגיה הזאת, אז כנראה שיש גורמים בסיסיים שמונעים זאת ממנה.

הגורם (האפשרי) הראשון הוא שאנשים פשוט לא חולקים את מערכת הערכים הזאת. קרי, הם לא מאמינים ברעיון הליברטריאני. לא רוצים אותו ברמה הבסיסית ביותר, ולכן לא מתקרבים אליו. לפי האידיאל הליברטריאני, זה בסדר גמור. אנשים חופשיים לגבש תפיסת עולם עצמאית, והרעיון הליברטריאני עצמו אמור לאפשר להם את זה.


אבל צריך לשים לב לנקודה הבאה: כל הרעיון של הטפה לאידיאולוגיה כזאת הוא פרדוקס מובנה.***אי אפשר להטיף לאידיאולוגיה שמקדשת את החופש של האדם לבחור*** הטפה לאידיאולוגיה לא מסתדרת טוב עם החופש לבחור. למעשה, היא מנוגדת לחלוטין. חשוב להבין שהפער הוא ערכי, קרי אנשים אשר לא חולקים את תפיסת העולם הערכית המדוברת. אל מול האנשים הללו, לא ברור תחת איזו אצטלה יכול אדם (אשר דוגל , בכל מעודו, בחופש הבחירה) לנסות לשכנע את חברו שעולם הערכים שלו מוטעה.


הנקודה הראשונה מביאה אותנו לאפשרות שנייה והיא שאין התכנסות לאידיאולוגיה הזאת לא מתוך בחירה, אלא בשל פערי אינפורמציה. במילים אחרות, זה לא שאנשים לא מעוניינים באידיאולוגיה, הם פשוט לא מכירים אותה (אבל תקראו את המצעעעעע!!!). זה חמוד ומשעשע, אבל אם הבעיה היא בפערי אינפורמציה, אז שוק הרעיונות ***לפי העקרונות הליברטריאנים*** אמור לסגור פערים כאלה.

ההודעה בכך שיש פערי אינפורמציה שאינם נסגרים (כי החברה האנושית פשוט לא מתכנסת לתיאוריה הזאת), מהווה הודאה בכך שיש כשלים ופערים שלא יכולים להיסגר בפני עצמם. זה די סותר את הבסיס האידיאולוגי הליברטריאני.


לסיכום, זה לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים על הסיפור הזה, הוא לא מתכנס: או שאנשים לא חולקים את מערכת הערכים הזאת, ואז הרעיון הליברטריאני אמור לאפשר להם זאת, או שאנשים לא מצליחים באופן עצמאי לאמץ את המערכת הזאת שתהיה לכאורה כה מיטבית איתם, וזה סותר את ההנחות הבסיסיות של האידיאולוגיה.


כך או כך, איחלתי לחייל בהצלחה בהמשך דרכו :-)


11 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page