top of page

העם הכריע - הוא זכאי

הגיע הזמן להכיר במציאות – העם הכריע. בצורה חד משמעית. המרדף אחרי כתב אישום והרשעה הוא פסול. נכון, יש תיעוד די ברור של מה שקרה. נכון, יש עדים שראו הכול ומדברים בקול צלול על כך. נכון, קשה לתאר מצב בו שלטון החוק נפגע בצורה כה קשה ועדיין אנשים לא נותנים את הדין. אז מה?! העם הכריע.


בחלק מן הסקרים המוקדמים עוד נצפו שיעורי תמיכה של מעל 65%, כאשר אנשים מדברים בצורה ברורה שאין שום סיבה להעמיד לדין, בטח שלא על דברים כאלה. בהמשך הועלה קמפיין מימון המונים בו אנשים קשי יום תרמו מכספם לטובת ההגנה המשפטית שלו. שקל אחר שקל נאספו בכדי להביא לזיכויו. עצרות תמיכה של אלפים בכיכר רבין, אשר באו לחזק אותו ואת משפחתו כנגד כל מה שעובר עליהם. תמיכה שכזאת בהחלט לא רואים בכל יום. אין ספק שהיא מבטאת את רצון העם.

לכן המסקנה המתבקשת היא שאין שום סיבה להעמיד לדין את אלאור אזריה. אין ספק שהוא זכאי.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page